کدک x265درخواست فیلمآرشیو سریالآرشیو فیلم
 • دانلود فیلم IT 2017

  دانلود فیلم IT 2017

 • دانلود فیلم Kingsman: The Golden Circle 2017

  دانلود فیلم Kingsman: The Golden Circle 2017

 • دانلود فیلم Justice League 2017

  دانلود فیلم Justice League 2017

 • دانلود فیلم Baby Driver 2017

  دانلود فیلم Baby Driver 2017

 • دانلود فیلم Transformers: The Last Knight 2017

  دانلود فیلم Transformers: The Last Knight 2017

 • دانلود فیلم Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales 2017

  دانلود فیلم Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales 2017

 • دانلود فیلم IT 2017

  دانلود فیلم IT 2017

 • دانلود فیلم Kingsman: The Golden Circle 2017

  دانلود فیلم Kingsman: The Golden Circle 2017

 • دانلود فیلم Justice League 2017

  دانلود فیلم Justice League 2017

 • دانلود فیلم Baby Driver 2017

  دانلود فیلم Baby Driver 2017

 • دانلود فیلم Transformers: The Last Knight 2017

  دانلود فیلم Transformers: The Last Knight 2017

 • دانلود فیلم Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales 2017

  دانلود فیلم Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales 2017

 • دانلود فیلم IT 2017

  دانلود فیلم IT 2017

 • دانلود فیلم Kingsman: The Golden Circle 2017

  دانلود فیلم Kingsman: The Golden Circle 2017

 • دانلود فیلم Justice League 2017

  دانلود فیلم Justice League 2017

 • دانلود فیلم Baby Driver 2017

  دانلود فیلم Baby Driver 2017

 • دانلود فیلم Transformers: The Last Knight 2017

  دانلود فیلم Transformers: The Last Knight 2017

 • دانلود فیلم Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales 2017

  دانلود فیلم Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales 2017

 • دانلود فیلم IT 2017

  دانلود فیلم IT 2017

 • دانلود فیلم Kingsman: The Golden Circle 2017

  دانلود فیلم Kingsman: The Golden Circle 2017

 • دانلود فیلم Justice League 2017

  دانلود فیلم Justice League 2017

 • دانلود فیلم Baby Driver 2017

  دانلود فیلم Baby Driver 2017

 • دانلود فیلم Transformers: The Last Knight 2017

  دانلود فیلم Transformers: The Last Knight 2017

 • دانلود فیلم Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales 2017

  دانلود فیلم Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales 2017

 • دانلود فیلم IT 2017

  دانلود فیلم IT 2017

 • دانلود فیلم Kingsman: The Golden Circle 2017

  دانلود فیلم Kingsman: The Golden Circle 2017

 • دانلود فیلم Justice League 2017

  دانلود فیلم Justice League 2017

 • دانلود فیلم Baby Driver 2017

  دانلود فیلم Baby Driver 2017

 • دانلود فیلم Transformers: The Last Knight 2017

  دانلود فیلم Transformers: The Last Knight 2017

 • دانلود فیلم Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales 2017

  دانلود فیلم Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales 2017

 • دانلود فیلم IT 2017

  دانلود فیلم IT 2017

 • دانلود فیلم Kingsman: The Golden Circle 2017

  دانلود فیلم Kingsman: The Golden Circle 2017

 • دانلود فیلم Justice League 2017

  دانلود فیلم Justice League 2017

 • دانلود فیلم Baby Driver 2017

  دانلود فیلم Baby Driver 2017

 • دانلود فیلم Transformers: The Last Knight 2017

  دانلود فیلم Transformers: The Last Knight 2017

 • دانلود فیلم Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales 2017

  دانلود فیلم Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales 2017

 • دانلود فیلم IT 2017

  دانلود فیلم IT 2017

 • دانلود فیلم Kingsman: The Golden Circle 2017

  دانلود فیلم Kingsman: The Golden Circle 2017

 • دانلود فیلم Justice League 2017

  دانلود فیلم Justice League 2017

 • دانلود فیلم Baby Driver 2017

  دانلود فیلم Baby Driver 2017

 • دانلود فیلم Transformers: The Last Knight 2017

  دانلود فیلم Transformers: The Last Knight 2017

 • دانلود فیلم Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales 2017

  دانلود فیلم Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales 2017

 • دانلود فیلم IT 2017

  دانلود فیلم IT 2017

 • دانلود فیلم Kingsman: The Golden Circle 2017

  دانلود فیلم Kingsman: The Golden Circle 2017

 • دانلود فیلم Justice League 2017

  دانلود فیلم Justice League 2017

 • دانلود فیلم Baby Driver 2017

  دانلود فیلم Baby Driver 2017

 • دانلود فیلم Transformers: The Last Knight 2017

  دانلود فیلم Transformers: The Last Knight 2017

 • دانلود فیلم Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales 2017

  دانلود فیلم Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales 2017

 • دانلود فیلم IT 2017

  دانلود فیلم IT 2017

 • دانلود فیلم Kingsman: The Golden Circle 2017

  دانلود فیلم Kingsman: The Golden Circle 2017

 • دانلود فیلم Justice League 2017

  دانلود فیلم Justice League 2017

 • دانلود فیلم Baby Driver 2017

  دانلود فیلم Baby Driver 2017

 • دانلود فیلم Transformers: The Last Knight 2017

  دانلود فیلم Transformers: The Last Knight 2017

 • دانلود فیلم Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales 2017

  دانلود فیلم Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales 2017

 • دانلود فیلم IT 2017

  دانلود فیلم IT 2017

 • دانلود فیلم Kingsman: The Golden Circle 2017

  دانلود فیلم Kingsman: The Golden Circle 2017

 • دانلود فیلم Justice League 2017

  دانلود فیلم Justice League 2017

 • دانلود فیلم Baby Driver 2017

  دانلود فیلم Baby Driver 2017

 • دانلود فیلم Transformers: The Last Knight 2017

  دانلود فیلم Transformers: The Last Knight 2017

 • دانلود فیلم Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales 2017

  دانلود فیلم Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales 2017

اس ام اس چهارشنبه سوری جدید ۹۲

 

 

اس ام اس چهارشنبه سوری جدید ۹۲

 

بهار را با چهارشنبه سوری

 

تابستان را با آفتاب سوزانش

 

پاییز را با رنگهای آتشینش

 

و زمستان را با گرما ی دلنشین اجاق ها

 

میشناسم

 

هزار سال است مسلمان شده ام

 

اما هنوز شعله های زرتشت

 

در جانم زبانه میزند

 

*********** اس ام اس چهارشنبه سوری ***********

 

بشد «چارشنبه» هم از بامداد    بدان  باغ  که  امروز  باشیم  شاد

 

چهارشنبه سوری گرامی باد
.
.
.
.

 

چهارشنبه سوری روز ملی مبارزه با آرامش اعصاب بر شما ترقه بازان گرامی مبارک باد

 

ستاد روانی شدگان چهار شنبه آخر سال
.
.
.
.

 

با یاد سرخی گونه هات
درخشـش چشمات
سوزاننـدگی لبـهات
داغــی عشقت
از رو آتیش میپرم
دوستت دارم آتیش پاره چهارشنبه سوری مبارک

 

اس ام اس چهارشنبه سوری به روز

 

چنین گفت زرتشت:

 

” که سوزانید بدی را درآتش ، تا ز آتش برون آید نیکی”

 

پس تو نیز چنین کن

 

۴شنبه سوریت مبارک
.
.
.
.

 

دستانت را به من بده تا با هم از رو آتش بپریمم!

 

آنان که سوختند ، همه تنها بودند!

 

چهارشنبه سوری مبارک
.
.
.
.

 

سلامتیه اونایی که براشون مثل آتیش چهارشنبه سوری بودیم

 

همه وجودمون تو آتیش عشقشون سوخت

 

تا اونا با شادی از رومون بپرن و رد بشن
.
.
.
.

 

سرخ میشوی، وقتی میشنوی: دوستت دارم

 

زرد میشوم، وقتی میشنوم:دوستش داری

 

چهارشنبه سوری راه انداختیم

 

سرخی تو از من، زردی من از تو

 

همیشه من میسوزم و همیشه تو میپری . . .

 

 

******************************

 

چهارشنبه سوری در پیش روی ماست

 

همه بدبختی ها در پشت

 

روزای خوش همه در پیش

 

چه غوغا میکنه آتیش !

 

چهار شنبه سوری مبارک

 

مواظب باش چهارشنبه سوری برق چشمات رو با آتیش اشتباه نگیرن
.
.
.
.
چنین گفت زرتشت:

 

” که سوزانید بدی را درآتش ، تا ز آتش برون آید نیکی”

 

پس تو نیز چنین کن

 

*********** اس ام اس چهارشنبه سوری ***********

 

چهارشنبه سوری هر آتیشی که دیدی به یاد قلب منم باش آخه از دوریت بدجوری آتیش گرفته
.
.
.
.

 

واست آتیش روشن کردم که اخر زمستونه

 

چهار شنبه ی اخر سال قلب من آتیش بارونه

 

غمهاتو آتیش میزنم سرخی آتیش مال تو

 

چشم حسودا کور شه از عشق میون من و تو
.
.
.
.

 

تخ توخ پارت پورت زارت زورت تاراخ توروخ چارشنبه سوری مبارک

 

.
.
.
.

 

انگـــــــاری غلغله ی محشـره چارشنبه سوری

 

گوشم از بمب و ترقّه کره چارشنبه سوری

 

رســم خیلی خوبیه اگــه خرابش نکنیم

 

واســه مـن فشفشه یادت نره چارشنبه سوری
.
.
.
.

 

بیا در غروب آخرین سه شنبه سال برای گردگیری افکارمان

 

آتشی بیافروزیم کینه ها را بسوزانیم زردی خاطرات بد را به آتش

 

و سرخی عشق را از آتش بگیریم آتش نفرت را در وجودمان خاموش کنیم

 

*********** اس ام اس چهارشنبه سوری ***********

 

 

آخرین سه شنبه سال خورشیدی را با بر افروختن آتش

 

و پریدن از روی آن به استقبال نوروز می رویم

 

سرخی تو از من ، زردی من از تو

 

جشن باستانی چهارشنبه سوری مبارک
.
.
.
.
اس ام اس چهارشنبه سوری
پیشاپیش آغاز مانور جنگ جهانی سوم

 

و شبیه سازی انفجار های قاره ای

 

و آزمایش بمب های اتمی

 

بر تو مسئول ویژه برگزاری مراسم مبارک !
.
.
.
.

 

بیا در غروب آخرین سه شنبه سال برای گردگیری

 

افکارمان آتشی بیافروزیم کینه ها را بسوزانیم

 

زردی خاطرات بد را به آتشو سرخی عشق را از

 

آتش بگیریم آتش نفرت را در وجودمان خاموش کنیم
.
.
.
.
اس ام اس چهارشنبه سوری ۲۰۱۳
انگـــــــاری غلغله ی محشـره چارشنبه سوری

 

گوشم از بمب و ترقّـــــــه کره چارشنبه سوری

 

از اراذل خیابونـــــــــــا همگی محشــــــــر خـر

 

لات ولوت بازار و خــر تو خـــره چارشنبه سوری

 

گاهی دعوا میشه و اونچه میشــــــــه ردّ وبدل

 

فُحشای  فابریک و  خوار مادره چارشنبه سوری !
.
.
.
.
با توجه به نزدیک شدن چهارشنبه سوری

 

قبل از پریدن از روی آتش به موارد زیر توجه کنید:

 

۱ سایز خشتک

 

۲ زاویه پرش

 

۳ استفاده از شورت مامان دوز در زیر شلوار

 

۴ دوری از هر گونه هیجان و جو زدگی علی الخصوص جلوی دخترا

 

۵ فاصله مناسب تا شعله های آتش در هنگام پرش

 

۶ توکل به خدا

 

آبروی شما آبروی ماست …. ستاد پیشگیری از حوادث غیر مترقبه !

لینک های مفید :
» درخواست فیلم - ایرانی و خارجی
» آموزش سوئیچ و تغییر زبان فیلم های دو زبانه
» دانلود نرم افزار پخش ویدئوهای کم حجم x265 HEVC

نکته :
» در صورت مشاهده لینک های معیوب ، موضوع را در بخش نظرات اعلام کنید.
» جهت افزایش سرعت دانلود از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر استفاده نمایید.

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی